CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Quy hoạch phát triển công nghiệp > Quy hoạch ngành
Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất các sản phẩm hóa chất cơ bản Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường ống xăng dầu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch địa điểm kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển sản xuất sản phẩm cao su Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Kế hoạch năm 2014 thực hiện Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Phát triển bền vững giai đoạn 2013 - 2015
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp sơn - mực in Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Kỹ nghệ thực phẩm Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới kinh doanh bán buôn sản phẩm thuốc lá trên phạm vi toàn quốc giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2025”
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng 2030
Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025
Quyết định phê duyệt "kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020"
Quyết định phê duyệt dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngành công nghiệp
Qui hoạch phát triển ngành chế biến sữa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Quyết định phê duyệt Qui hoạch tổng thể ngành Da-Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Quyết định phê duyệt quy hoạch ngành dầu thực vật Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Qui hoạch phát triển ngành Đúc Việt Nam giai đoạn 2009-2020, có xét đến 2025
Quyết định phê duyệt quy hoạch ngành nhựa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt quy hoạch ngành than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến 2030
Quyết định phê duyệt chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và định hướng đến 2030
Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình đến năm 2020
Quyết định phê duyệt vật chương trình vật liệu xây không nung đến năm 2020
Quyết định phê duyệt tổng thể phát triển ngành Da-Giầy Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2010, tầm nhìn tới năm 2020 .
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội