CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Quy hoạch phát triển công nghiệp > Quy hoạch vùng
Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035
Ngày 22/8/2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3447/QĐ-BCT phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
Quyết định về việc ban hành Lộ trình xây dựng vùng nguyên liệu hoặc thực hiện liên kết sản xuất và tiêu thụ thóc, gạo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo giai đoạn 2015-2020
Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025.
Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.
Quyết định phê duyệt Quy hoạch sản xuất sản phẩm thuốc lá và phát triển vùng nguyên liệu thuốc lá Việt Nam đến năm 2020
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Quyết định về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Quyết định phê duyệt tuyến hành lang kinh tế Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển công nghiệp Vùng Trung du miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tuyến hành lang kinh tế Lạng Sơn- Hà Nội- Hải Phòng- Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Quyết định phê duyệt bổ sung qui hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnzit đến năm 2015, có xét đến năm 2025
Quyết định phê duyệt bổ sung qui hoạch phân vùng thăm dò khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến 2025
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội