CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Quy hoạch phát triển công nghiệp > Quy hoạch công nghiệp
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại các huyện đảo Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030"
Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp, thương mại tuyến biên giới Việt - Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt "Quy hoạch thăm dò, khai thác và chế biến khoáng chất mica, pyrit, quarzit, thạch anh, silimanit, sericit, vermiculit giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025
Quyết định phê duyệt Tổng thể qui hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Đắc Lắk giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2025
Quyết định phê duyệt qui hoạch phát triển ngành công nghiệp Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Quyết định phê duyệt phát triển năng lượng tái tạo vùng Trung Bộ đến năm 2020, có xét đến năm 2030
Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020
Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn từ nay đến năm 2020, có xét đến năm 2025
Quyết định về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2030
Quyết định về việc thông qua đề án qui hoạch phát triển công nghiệp Quảng trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội