CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Quy hoạch phát triển công nghiệp > Quy hoạch khu cụm công nghiệp
Quyết định Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định Ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bản tỉnh Vĩnh Long, theo QĐ số 105/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 39/2009/TT-BCT của Bộ Công Thương
Qui hoạch Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Quyết định Ban hành quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Quyết định Về việc thành lập cụm công nghiệp Hắc Dịch6, tại xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Quyết định ban hành Qui chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
Quyết định về việc chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế, khu công nghiệp,cụm công nghiệp
Quyết định phê duyệt qui chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Quyết định phê duyệt các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020
QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội