CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Tin tức
Sáng kiến Định hình sản xuất tương lai
Trước những thay đổi và thách thức to lớn của nền sản xuất toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã khởi xướng Sáng kiến về “Định hình Sản xuất Tương lai” từ cuối năm 2015 nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đa dạng và năng động để các nhà lãnh đạo trên thế giới hiểu được sự chuyển biến của hệ thống sản xuất, phát triển giá trị mới và độc đáo cho tổ chức của mình và định hướng việc ứng dụng công nghệ mới, hướng tới xây dựng hệ thống sản xuất sáng tạo hơn, bền vững hơn, có tính bao trùm hơn, và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
Sáng kiến “Định hình sản xuất tương lai” Sản xuất (production) có quy mô rộng hơn nhiều so với chế tạo (manufacturing), bao gồm mọi hoạt động trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, từ R&D, thiết kế, đến tiêu dùng và xử lý hàng hoá khi không còn giá trị sử dụng. Sản xuất từ lâu đã trở thành động lực cho tăng trưởng, thinh vượng và đổi mới sáng tạo ở hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Các nước tiên tiến đã đạt được tăng trưởng và phát triển nhờ vào quá trình công nghiệp hoá thời kỳ đầu. Các nước công nghiệp mới trong vài thập kỷ gần đây cũng đi theo con đường tương tự, đạt được tăng trưởng và phát triển chưa từng có thông qua công nghiệp hoá dựa vào xuất khẩu. Tuy nhiên, những thay đổi về công nghệ ngày nay đặt ra câu hỏi liệu mô hình phát triển công nghiệp truyền thống đã từng mang lại thành công trong quá khứ có còn khả năng phát huy hiệu quả trong tương lai. Sản xuất toàn cầu hiện nay đang trải qua những biến động chưa từng có nhờ khả năng ứng dụng kết hợp đồng thời các công nghệ mới vào sản xuất như in 3D, trí thông minh nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR), internet vạn vật (IoT), và rô-bốt thế hệ mới,… Các công nghệ mới đang góp phần hình thành nên các mô hình kinh doanh mới và hệ thống sản xuất thông minh, linh hoạt và vì người tiêu dùng. Trong tương lai, lợi thế cạnh tranh quốc gia sẽ phụ thuộc và khả năng mà quốc gia đó có thể tạo ra các yếu tố, năng lực, và thể chế cần thiết để tận dụng cơ hội từ những thay đổi công nghệ này cũng như tạo thuận lợi cho sự chuyển dịch cơ cấu phù hợp với mô hình công nghệ mới. Trước những thay đổi và thách thức to lớn của nền sản xuất toàn cầu, Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã khởi xướng Sáng kiến về “Định hình Sản xuất Tương lai” từ cuối năm 2015 nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi trên phạm vi toàn cầu, đa dạng và năng động để các nhà lãnh đạo trên thế giới hiểu được sự chuyển biến của hệ thống sản xuất, phát triển giá trị mới và độc đáo cho tổ chức của mình và định hướng việc ứng dụng công nghệ mới, hướng tới xây dựng hệ thống sản xuất sáng tạo hơn, bền vững hơn, có tính bao trùm hơn, và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Sáng kiến đã thu hút được sự tham gia của các nhà lãnh đạo từ các quốc gia, các tập đoàn sản xuất, các trường đại học và các nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới. Sau hơn 01 năm chuẩn bị và thảo luận giữa các bên liên quan, WEF và các đối tác đã hoàn thành một loạt các nghiên cứu chuyên sâu về tương lai sản xuất toàn cầu, và phát triển thêm các dự án mới trong khuôn khổ Sáng kiến này, đó là các dự án Tương lai lực lượng lao động sản xuất, Tương lai sản xuất ASEAN, Sự sẵn sàng cho tương lai sản xuất, Công nghệ và đổi mới cho tương lai sản xuất,… Một trong những kết quả nổi trội của Sáng kiến là Báo cáo về Sự sẵn sàng cho Tương lai sản xuất 2018 và Hồ sơ quốc gia về sự sẵn sàng cho tương lai sản xuất công bố vào cuối năm 2017. Báo cáo được xây dựng dựa trên khung phân tích phát triển bởi dự án Sự sẵn sàng cho tương lai sản xuất. Dự án đã xây dựng công cụ chẩn đoán mới, khung chuẩn đối sánh, và bộ dữ liệu nhằm tăng cường nhận thức về các đòn bẩy chính và các yếu tố cần thiết để chuyển đổi hệ thống sản xuất, giúp cho các nhà lãnh đạo đánh giá đượcmức độ sẵn sàng của mỗi quốc gia cũng như định vị được quốc gia của mình trong nền sản xuất toàn cầu, để từ đó định hình và tìm kiếm cơ hội phù hợp từ những thay đổi của sản xuất, xúc tiến Đối thoại Công - Tư, và lồng ghép những thay đổi này vào các chiến lược công nghiệp mới. Năm 2018, dự án sẽ hoàn thiện bộ công cụ chẩn đoán, bổ sung khung phân tích về sự chuyển đổi để giúp các chính phủ thiết kế các chiến lược công nghiệp mới trên cơ sở phối hợp với khu vực tư nhân, các tổ chức nghiên cứu và các học giả trên toàn cầu. Tương lai sản xuất ASEAN Tương lai sản xuất ở ASEAN là một trong số các dự án nằm trong khuôn khổ của Sáng kiến Định hình Sản xuất Tương lai. Trong vài thập kỷ gần đây, sản xuất đã trở thành một phần quan trọng trong quá trình phát triển ở các nước ASEAN, đưa ASEAN trở thành một trong những trung tâm sản xuất năng động nhất thế giới, tạo nguồn thu ngoại tệ, thúc đẩy đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo việc làm cho lực lượng lao động dịch chuyển từ khu vực nông nghiệp trong quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, và nuôi dưỡng hình thành hệ sinh thái của các nhà cung cấp địa phương tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia. Thị trường tiêu dùng của các nước ASEAN cũng đã tăng trưởng nhanh chóng, biến ASEAN thành một vị trí năng động đối với cả sản xuất và tiêu dùng. Tuy nhiên, mô hình phát triển sản xuất truyền thống và dựa vào xuất khẩu mà các nước ASEAN vẫn theo đuổi đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có trước Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Mặc dù ở các mức độ phát triển công nghiệp khác nhau, tất cả các nước trong khu vực ASEAN đều phải đối mặt với một con đường dài để tiếp cận với năng suất biên ở quy mô toàn cầu. Các báo cáo của WEF đã xác định 07 thách thức đối với ASEAN trong thời gian tới, đó là: (i) tính ổn định địa chính trị và các mối quan hệ khu vực, (ii) năng lực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước và SMEs, (iii) khả năng thích ứng mô hình kinh doanh mới, (iv) thay đổi nhân khẩu học, (v) tăng trưởng bao trùm và phát triển bền vững, (vi) kinh tế số khu vực, và (vii) hội nhập kinh tế. Báo cáo Sự sẵn sàng cho tương lai sản xuất 2018 cho thấy các nước ASEAN đang ở những vị thế khác nhau, điều kiện khác nhau trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Là một trung tâm sản xuất của thế giới, để duy trì được vị thế này trong tương lai, lãnh đạo các nướcASEAN cần phải tìm ra hướng đi mới cho nền sản xuất của khu vực. Dự án Tương lai sản xuất ASEAN cung cấp một nền tảng cho các bên liên quan trong khu vực khám phá cơ hội và thách thức, đồng thời như một chất xúc tác để tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong khu vực. Mục tiêu của dự án là: • Tạo diễn đàn cho các nhà lãnh đạo khu vực gặp gỡ, trao đổi để cùng nhau thúc đẩy các nỗ lực hợp tác công-tư, nâng cấp các hệ thống sản xuất dựa trên những lợi thế về công nghệ của Cách mạng công nghiệp thứ tư; • Sử dụng các kết quả của Dự án Sự sẵn sàng cho tương lai sản xuất để hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mỗi quốc gia và xác định cơ hội hợp tác khu vực; • Phân tích các xu hướng chính ảnh hưởng đến sản xuất trong khu vực, đánh giá khả năng cạnh tranh của mỗi quốc gia trong sản xuất và xác định các công cụ đòn bẩy nhằm cải thiện sự sẵn sàng của ASEAN cho tương lai sản xuất của khu vực; • Xác định những ưu tiên và tạo điều kiện cho các nỗ lực chính sách, học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới, phát triển kỹ năng và phát triển bền vững; • Xác định các ưu tiên cho ASEAN nói chung và từng quốc gia thành viên nói riêng, phổ biến Sáng kiến Định hình tương lai sản xuất trong khu vực để giành thế chủ động trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vụ Chính sách thương mại đa biên. Nguồn MOIT
 
TIN KHÁC
> Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì Tọa đàm về Năng lượng gió & LNG, Tọa đàm về phát triển nền kinh tế tuần hoàn tại Hà Lan
> Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cắt băng Khai trương Trung tâm Thiết kế Việt Nam - Hàn Quốc
> Sáng kiến Định hình sản xuất tương lai
> Phó thủ tướng muốn Việt Nam đẩy nhanh nền kinh tế số
> Tổng kết Dự án Tiết kiệm năng lượng và Sản xuất sạch hơn tại Việt Nam
> Siemens sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam
> Việt Nam xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ quốc gia
> Những đối tượng được miễn trừ dán nhãn năng lượng
> Bộ Công Thương ký thỏa thuận hợp tác ứng dụng CNTT với Viettel
> Khoa học, công nghệ là then chốt của ngành Công Thương
> Hội nghị phát triển doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ năm 2016
> Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2016: Thách thức cho phát triển bền vững
> Doanh nghiệp Việt trước nguy cơ hack: Đừng mất bò mới lo làm chuồng!
> Hội thảo Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và an toàn vệ sinh lao động trong ngành Điện, Điện tử, Công nghệ thông tin và Truyền thông
> Khai mạc Triển lãm Quốc tế Công nghệ & Thiết bị Điện - Vietnam ETE 2016 và Hội chợ triển lãm Quốc tế Công nghệ sản phẩm Tiết kiệm năng lượng & Năng lượng xanh – ENERTEC Expo 2016
> Đổi mới công nghệ hướng tới phát triển kinh tế xanh
> Diễn đàn Thương hiệu Quốc gia với truyền thông và cộng đồng
> Hội thảo công bố "Quy hoạch địa điểm kho chứa khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030"
> Việt Nam dẫn đầu ASEAN về sản lượng điện từ năng lượng tái tạo
> Hoạt động khoa học công nghệ 2016: Cần đổi mới công tác lập kế hoạch
> Giải thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam
> Giảm phát thải khí nhà kính nhờ gạch không nung
> Phần mềm bảo mật miễn phí đầu tiên cho doanh nghiệp
> "Cần đẩy mạnh đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp"
> Ra mắt kênh thông tin chính thức của Công đoàn Công Thương Việt Nam
> KH&CN - Thời cơ và thách thức trong hội nhập quốc tế
> Vinh danh hoạt động sáng tạo công nghệ
> Hợp tác sản xuất điện sinh khối của Thụy Điển tại An Giang
> Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội: Phấn đấu trở thành một trong những trường đại học về kĩ thuật hàng đầu cả nước
> Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng CNTT
> Vang Thăng Long ra mắt 3 sản phẩm mới
> Hợp tác sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Ngoại giao Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ailen
> Việt Nam ứng dụng thành công công nghệ nano
> Hội nghị tập huấn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương
> Ứng dụng công nghệ thông tin chống hàng giả
> Công nghệ điện mặt trời SIPV thông minh
> Ngành hóa chất: Tích cực đầu tư công nghệ mới
> Vốn FDI đang hướng vào lĩnh vực khoa học-công nghệ
> Hợp tác triển lãm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
> Công ty Điện lực Đà Nẵng sử dụng công nghệ đọc chỉ số công tơ điện tử từ xa
> Xí nghiệp liên doanh Việt - Nga: Hơn 150 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất
> Máy sấy cà phê năng lượng mặt trời
> Sản phẩm phân Canxi – Magie thích hợp nhất với đất phèn, đất mặn
> Lò giếng đứng - "bước ngoặt công nghệ" của ngành Than
> Giới thiệu Công nghệ "lọc sinh học nhỏ giọt cải tiến cấp khí tự nhiên"
> Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý chất lượng
> Công nghệ “chặn” vi khuẩn vào nhà "made in Vietnam"
> Công nghệ hấp phụ sắt, mangan và asen trong nước sinh hoạt ở hộ gia đình
> Nghiên cứu cải tiến mới trong lĩnh vực sản xuất nhựa
> Chế tạo thành công vải lọc dầu hiệu quả cao
> Công nghệ tổng hợp butanol nhiên liệu từ bã mía
> Bạc hai lớp trên cơ sở hợp kim CuSn6Zn6Pb3 nền thép 08s.
> Gạch bê tông rỗng từ xỉ thải của nhà máy luyện thép
> Đưa công nghệ xử lý rác thải tối ưu, áp dụng tại Việt Nam
> Công nghệ lên men mêtan xử lý nước thải làng nghề
> Chế tạo thành công máy thu hoạch mía
> Xúc xích Đức Việt đoạt giải "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích"
> Công nghệ dầu sinh học của Việt Nam tại Lào
> VIGLACERA sản xuất thành công gạch tấm ốp treo tường theo đơn hàng Thổ Nhĩ Kỳ
> Đèn LED “made in Viet Nam” giúp giảm hơn 70% điện năng tiêu thụ
> Sơn nano chống đạn làm từ trấu
> Sản xuất que hàn điện từ nguyên liệu phế thải
> Sản xuất que hàn điện từ nguyên liệu phế thải
> Công ty Điện lực Đà Nẵng sử dụng công nghệ đọc chỉ số công tơ điện tử từ xa
> 65% số linh kiện của công-tơ điện tử một pha được nội địa hóa
> Máy đục bìa tự động
> Máy lọc nước thông minh
> Sử dụng chế phẩm sinh học trong canh tác hồ tiêu
> Làm chủ công nghệ sản xuất phân compost tự động
> Sản phẩm túi nhôm TikTak: ưu điểm nổi bật của ngành thực phẩm chế biến
> Lốp không hơi: Xu hướng mới cho ô tô
> Hà Nội sản xuất gạch ngói theo công nghệ tiên tiến
> Mô hình ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất tấm lót giày
> Gạch không nung xi măng cốt liệu: Sự lựa chọn bền vững
> Hệ thống tự động hoá quá trình chế biến và bảo quản chè
> Bắt buộc dán nhãn tiết kiệm năng lượng cho thiết bị điện
> Giải pháp "Ốp đà" chống sự cố lưới điện trên lưới 22kV
> Cần Thơ đầu tư xây nhà máy xử lý chất thải nguy hại
> Tăng độ bền bóng đèn bằng công nghệ phủ nano oxit
> Mở rộng công nghệ chế biến sâu quặng cromit
> MobiFone đưa ra dịch vụ truy cập internet Opera Mini
> Ford Việt Nam xuất xưởng dòng xe Focus hoàn toàn mới
> Ép trấu thành...củi - Giải pháp sáng tạo vì môi trường
> Máy hút lúa khí động học
> Ultrabook NoteOne U135 đầu tiên mang thương hiệu Việt
> Màng lọc cho các module công nghiệp
> Khăn sinh thái Mollis – Ecol
> Yên Bái: Khuyến khích sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện môi trường
> Nghiên cứu chế tạo thiết bị sản xuất bánh tráng bò bía tự động
> Vinashin bàn giao tàu hàng 53.000 tấn
> Chế tạo thành công robot thông đường ống
> Mô hình xử lý nước thải với chi phí thấp ở Đà Nẵng
> Ra mắt công cụ tìm kiếm tiếng Việt Wada
> Hà Nội chú trọng nâng hàm lượng công nghệ cao trong sản phẩm
> Sony giới thiệu máy tính Vaio Duo 11
> Hệ thống rửa thiết bị - “bí quyết” cho sản xuất sạch hơn
> Việt Nam sẽ xây dựng nhà tiết kiệm năng lượng vào năm 2013
> Vùng đồng bằng sông Cửu Long nỗ lực tháo gỡ khó khăn
> Sử dụng những nguồn năng lượng tái tạo một cách hiệu quả
> Công nghiệp chế biến, chế tạo hút vốn đầu tư nước ngoài
> Tạo nước ngọt bằng năng lượng mặt trời
> Xe điện “made in Việt Nam”
> Vinamilk tự động hóa hoàn toàn nhà máy chế biến sữa mới
> Công nghệ xử lý rác tạo điện WCS
> Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đầu tư sử dụng công nghệ thân thiện môi trường
> Thiết bị phân tích nguyên tố hóa học bằng phương pháp PGNAA
> Chân đế dầu khí Hải Thạch
> Hải Phòng: Sản xuất thử nghiệm ilmenit hoàn nguyên dùng cho sản xuất que hàn điện
> Hệ thống cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời cho sản xuất nước mắm
> Bóng đèn made in Viêt Nam siêu bền tuổi thọ 10.000 giờ
> Vật liệu thay thế cho các chip bán dẫn
> Máy hàn lồng thép
> Chế tạo cầu trục có sức nâng 275 tấn
> Nhật Bản mở Trung tâm công nghệ đất hiếm tại Việt Nam
> Thủy tinh đập không vỡ
> Kinh tế thế giới đối mặt với 5 rủi ro lớn
> Văn bản mới
> Xây dựng Nhà máy sản xuất động cơ Chu Lai-Trường Hải
> Đóng điện thành công trạm biến áp 220KV Dung Quất
> Đạm Cà Mau đưa ra thị trường 200 nghìn tấn phân đạm
> VietnamAutoexpo 2012: Kích cầu, tạo cơ hội giao thương
> CPI cả nước lần đầu ở mức âm sau 38 tháng
> Việt Nam -Venezuela sản xuất loại bóng đèn tiết kiệm điện
> An Giang: Nghiệm thu hệ thống năng lượng mặt trời để tạo nước nóng sinh hoạt cho bệnh viện với quy mô 6.000 lít/ngày
> Pin ion liti có dung lượng, mật độ dòng lớn
> Bê tông cốt sợi thép - giải pháp ưu việt thay thế cốt thép truyền thống
> Áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn
> Xe buýt công nghệ Elfa Hybrid sẽ được sản xuất tại Việt Nam
> Văn bản mới
> Dựng xong tháp sấy sữa bột số 2 của nhà máy Dielac 2
> Doosan Vina xuất 4.000 tấn thiết bị công nghệ cao
> Bàn giao tàu chở dầu thô lớn nhất Việt Nam
> Nghiệm thu công trình Nhà máy Đạm Cà Mau
> Sử dụng thủy ngân rắn trong sản xuất đèn huỳnh quang
> Sản xuất thử thành công thép từ bùn đỏ
> Xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp
> Việt Nam sản xuất được cột tháp tuabin gió
> Văn bản mới
> Hội thảo đánh giá khả năng áp dụng CSDL môi trường trong ngành Công Thương
> Việt – Lào hợp tác trồng cao su
> Gói thầu cung cấp thiết bị chính cho Nhà máy Nhiệt điện lớn nhất đồng bằng Bắc bộ
> Lễ khởi công công trình Nhà máy Number One Chu Lai
> Chương trình phát triển cây bông vải Việt Nam
> Sản xuất công nghiệp cả nước 5 tháng tăng 4,2%
> Quần áo làm từ nguyên liệu “xanh” - xu hướng phát triển mới của ngành dệt may
> Tập đoàn Timar phát triển điện gió tại Ninh Thuận
> Nippon Steel Pipe Vietnam đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật và chứng nhận quốc tế
> Các giải thưởng về sáng tạo khoa học công nghệ năm 2011
> Phương pháp sản lượng cao giúp sản xuất nhựa hàng ngày từ sinh khối
> Chế tạo thành công thiết bị đo màu sơn ôtô
> Tái chế vật liệu vỏ trấu thành năng lượng tái sinh
> Thuỷ tinh siêu bền
> Hệ thống tự động giám sát và điều khiển quá trình xử lý nước nhà máy bia
> Hệ thống giám sát các thông số môi trường trong hầm lò
> Khánh thành hệ thống điện mặt trời lớn nhất Việt Nam
> Lọc nước uống an toàn bằng năng lượng mặt trời
> Dùng tro bay chế tạo các loại bê tông đặc biệt
> Nghiên cứu vật liệu composite từ nhựa vinyl este và sợi đay
> Sản xuất thành công các thiết bị nâng hạ từ 5 - 1.200 tấn
> Văn bản mới
> Xuất khẩu sang Na Uy tăng trưởng khá
> Sẽ có “làn sóng” đầu tư Thái Lan vào Việt Nam
> Thúc đẩy thương mại Việt Nam – Lào
> SJC khánh thành xí nghiệp nữ trang lớn nhất Việt Nam
> Nhiều ưu đãi thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao Đà Nẵng
> Nhiều công trình điện trọng điểm “khởi động” trong tháng 5
> Tháng 8 sẽ phát điện tổ máy số 6 thủy điện Sơn La
> Việt Nam phát triển ngành sản xuất thiết bị xây dựng
> Nhà máy điện năng lượng Mặt Trời lớn nhất thế giới đi vào hoạt động
> Siemens giới thiệu công nghệ điện gió đến Việt Nam
> Máy sản xuất viên nhiên liệu từ mùn cưa
> Lò hơi đa năng giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường
> Phương pháp "xanh" làm giảm ô nhiễm do xăng
> Văn bản mới
> Suzuki xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại Việt Nam
> Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam
> Xuất khẩu dệt may sang Hàn Quốc đạt 380 triệu USD
> Việt Nam đầu tư sang Lào hơn 3,45 tỷ USD
> Ngăn sông Đà đợt 1 công trình Thủy điện Lai Châu
> Thủy điện Sơn La hòa lưới quốc gia 50 triệu kWh/ngày
> Dùng công nghệ VIBIO biến rác thành phân vi sinh
> Công nghệ tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khí nén và các ứng dụng trong các ngành công nghiệp
> Đà Nẵng ra mắt công nghệ xử lý rác thải hiện đại nhất Việt Nam
> Ngành công nghiệp thép của Trung Quốc trong Quý I/2012
> Những hậu quả sau khi Nhật Bản đóng cửa hồn tồn các nhà máy điện hạt nhân
> Văn bản mới
> DN Đài Loan, Hàn Quốc sẽ đầu tư dệt nhuộm tại Việt Nam
> Nhiều đơn hàng nhựa chuyển từ Trung Quốc sang Việt Nam
> Những nét mới trong triển lãm Saigon Tex 2012
> Sản xuất công nghiệp Quảng Ninh 3 tháng đầu năm 2012
> Nhà máy phong điện đầu tiên hoạt động
> Năm 2012: Hà Nội khởi công xây dựng thêm 2 khu công nghiệp
> CPI tháng 4 tăng 0,05%
> Tem điện tử SMS giúp phân biệt hàng giả
> Sản xuất túi ni lông tự hủy từ bột mì
> Cải tiến máy đánh bóng gạo
> Giàn khoan tự nâng 90m nước: Tự hào cơ khí Việt
> Xử lý nước thải dệt nhuộm sử dụng than cacbon hoá
> Máy biến áp lõi tôn vô định hình: Tiết kiệm điện, giảm tổn hao điện năng
> Phương pháp mới thu hồi chì từ phế thải điện tử
> Thiết bị điện mặt trời hòa lưới có dự trữ Grid - Tie Solar Inverter AST (GTSIA)
> Ngói siêu nhẹ sản xuất từ nhựa trấu
> Xử lý nước thải dệt nhuộm sử dụng than cacbon hoá
> Máy biến áp lõi tôn vô định hình: Tiết kiệm điện, giảm tổn hao điện năng
> Nghiên cứu loại nhựa phân hủy nhanh
> Biến cát bẩn thành cát sạch
> Phát triển nhiên liệu sinh học từ sinh khối vi tảo biển
> Sản xuất thành công cồn khô thân thiện môi trường
> Hệ thống máy sấy lạnh sản xuất tại Việt Nam
> Triển lãm quốc tế giới thiệu những công nghệ, thiết bị hiện đại về năng lượng tái tạo
> Lò đốt gạch không khói
> Máy ép cọc thủy lực thông minh đạt hiệu quả cao
> Hệ thống thiết bị sấy cà phê sử dụng kết hợp năng lượng mặt trời và biomass
> Thiết bị san đầm trục lăn hồn thiện bề mặt bê tông
> Ứng dụng công nghệ plasma sản xuất điện từ rác
> Máy biến áp có thể bảo dưỡng trong nước
> Hệ thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước mưa
> Tiếp cận nguồn năng lượng hiện đại
> Vệ tinh FPT sắp bay lên vũ trụ
> Chế tạo máy CNC sản xuất cốt thép ốp bê-tông kích thước lớn
> Giới thiệu CommunicAsia và BroadcastAsia 2012
> Công bố thế hệ sách điện tử tương tác mới cho người Việt
> Máy điều chế hydro từ nước
> Xây dựng nhà máy điện từ rác
> Tổng quan thị trường ngành giấy năm 2011 và dự báo năm 2012
> Pin nhiên liệu lớn nhất thế giới
> Sơn nano Việt Nam đi vào sản xuất công nghiệp
> Ứng dụng công nghệ thu hồi các-bon vào dự án điện
> Việt Nam sẽ là cơ sở sản xuất chủ lực của MES
> Thiết bị phân tích nguyên tố hóa học bằng phương pháo PGNAA
> Hệ thông cấp nhiệt sử dụng năng lượng mặt trời cho sản xuất nước mắm
> Bóng đèn made in Việt Nam siêu bền tuổi thọ 10.000 giờ
> Hơn 90% nguyên liệu nhựa phải nhập khẩu
> Tăng/không tăng thuế xuất khẩu dăm mảnh
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội