CẦU THỊ, HỢP TÁC VÀ MINH BẠCH
Trang chủ > Tin tức
Những nội dung Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời tại Quốc hội sáng 27/10
Hôm nay, ngày làm việc thứ 6, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ làm rõ một số nội dung liên quan đến thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tập trung vào 3 nội dung lớn:
Thứ nhất, liên quan đến các Đề án tái cơ cấu của ngành công nghiệp cũng như của thương mại. Thứ hai, các vấn đề mà rất nhiều đại biểu đã quan tâm và như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cũng vừa nêu, liên quan đến 12 dự án kém hiệu quả mà chúng ta đang xử lý. Thứ ba, thêm một số ý kiến của các đại biểu đã nêu trong nhiều vấn đề được quan tâm đến hoạt động chung của Chính phủ. Trước hết, liên quan đến vấn đề tái cơ cấu trong các lĩnh vực về công nghiệp và thương mại. Chính phủ đã có những chỉ đạo rất quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ và tiếp nối với những hoạt động của nhiệm kỳ trước để tổ chức triển khai thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế và đã có Ban chỉ đạo của Chính phủ. Trong lĩnh vực của công thương chúng tôi cũng có những đề án với 9 nhiệm vụ lớn trong tái cơ cấu. Trong thời gian vừa qua đã triển khai quyết liệt trong các nỗ lực chung của Chính phủ. Mới đây nhất, các cuộc họp của Thường trực Chính phủ và lãnh đạo của Chính phủ cũng đã rà soát, đánh giá lại tổng thể về kết quả của tái cơ cấu, trong đó có các lĩnh vực và cũng đã có những nhận định rất xác đáng. Tôi xin chỉ báo cáo ngắn mấy nét như sau: Thứ nhất, trong các lĩnh vực kinh tế của chúng ta, trong lĩnh vực công nghiệp thương mại, tổng thể chung trong nền kinh tế đã có sự tăng trưởng đều ở trong 3 khu vực, cả nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Chúng ta đáp ứng được mục tiêu cơ cấu lại trong các lĩnh vực của kinh tế giữa công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ thương mại, cũng như đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng của các ngành kinh tế công nghiệp thương mại cũng như tăng trưởng GDP của nền kinh tế. Đặc biệt, trong cơ cấu của công nghiệp chúng ta thấy công nghiệp chế biến, chế tạo là nền tảng và động lực quan trọng từ nhiều năm nay cho các phát triển của công nghiệp và của kinh tế. Như các đồng chí cũng biết năm 2016 công nghiệp chế biến chế tạo chúng ta tăng 11,9%, liên tục trong những năm tiếp tăng lên đến 14,4% của 2017 và tiếp tục khoảng 13% của 9 tháng đầu năm 2018. Tỷ trọng của hàng công nghiệp chế biến, chế tạo thì không chỉ đóng góp cho GDP mà ngay trong cơ cấu hàng xuất khẩu đã có bước tăng rất mạnh. Ví dụ, từ 61% của năm 2011 thì hiện nay của chúng ta đã lên đến 82,48% cho 9 tháng đầu năm của 2018. Công nghiệp chế biến, chế tạo của chúng ta cũng đã có sự tăng trưởng tương đối toàn diện và ổn định ở trong nhiều lĩnh vực các phân ngành của công nghiệp chế biến, chế tạo chứ không còn hoàn toàn phụ thuộc vào một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nữa, tất nhiên, những ngành này vẫn có vai trò quan trọng. Nhưng, chúng ta đã thấy, bên cạnh công nghiệp chế biến hàng điện tử, trong đó có điện thoại thông minh thì chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng 2017 - 2018 của các ngành chế biến trong việc chế biến thủy sản, thực phẩm rồi cũng như các ngành công nghiệp chế biến các phương tiện thiết bị vận tải, ô tô, trong các ngành về dệt may, da giày... đều duy trì ở mức tăng trưởng 2 con số. Thứ hai, trong công nghiệp chế biến, chế tạo thì chúng ta tiếp tục củng cố vị thế của một số phân ngành và đóng góp rất quan trọng trong tăng trưởng của thương mại, của xuất khẩu và đóng góp trong GDP. Ví dụ, dệt may của chúng ta hiện nay đang đứng thứ 7 trên thế giới về xuất khẩu, da giày đứng thứ 3 thế giới về sản xuất và thứ 2 thế giới về xuất khẩu, mặt hàng điện tử đang đứng thứ 12 thế giới về xuất khẩu, thủy sản đứng thứ 4 trên thế giới về xuất khẩu, lĩnh vực trong đồ gỗ đứng thứ 5 trên thế giới về xuất khẩu... Qua đó có thể nói nước là hiện nay là một nước mà xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng rất mạnh mẽ trên thế giới và chúng ta đang xếp thứ 27 trong tổng số các quốc gia xuất khẩu lớn của thế giới. Thứ ba, trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thì chúng ta đã hình thành một số các tập đoàn, các tổ chức kinh tế lớn cả trong các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân và có thể kể đến là một số năng lực sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo ô tô như là của các tập đoàn Vingroup, Trường Hải, Thành Công mặc dù mới tham gia thị trường nhưng đã có thể khẳng định được thế đứng của mình. Trong lĩnh vực chế biến sữa và thực phẩm như là Vinamilk, TH True milk hay là trong các lĩnh vực về hóa chất rồi trong các lĩnh vực về sắt thép, kim loại, hàng loạt các lĩnh vực khác đều có những tổ hợp lớn và đã khẳng định được vị thế của mình thông qua đóng góp cho tăng trưởng kinh tế cũng như trong đáp ứng nhu cầu cho nền kinh tế và cho xuất khẩu. Thứ tư, mặc dù là kinh tế của tư nhân, của đầu tư nước ngoài vẫn còn vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của chúng ta cũng như trong xuất khẩu. Nhưng chúng ta đã chứng kiến sự phát triển trong 2017 - 2018 những phát triển rất tích cực của khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước mà cụ thể là trong tăng trưởng xuất khẩu của chúng ta thì doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước như đã báo cáo là tăng trưởng tới 17,8% trong 9 tháng đầu năm và tăng trưởng khoảng độ 11% của năm 2017. Năm nay, FDI là khu vực vốn đầu tư nước ngoài tăng trưởng khoảng 15%. Điều đó cho thấy sự cách biệt giữa hai khu vực kinh tế, vốn đầu tư trong nước, vốn đầu tư nước ngoài đã có sự chuyển dịch tích cực và đồng thời bên cạnh những hạn chế thì một số chính sách của Chính phủ đã có sự liên kết từng bước trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài với khu vực đầu tư trong nước. Đặc biệt hình thành được các nhóm chuỗi các công nghiệp phụ trợ gắn với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài. Thứ năm, chúng ta đã quy hoạch lại không gian, lãnh thổ công nghiệp để hình thành các khu công nghiệp tập trung, trong đó có những khu vực lớn như dệt may ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ hay khu vực cơ khí ô tô của Chu Lai Trường Hải tại khu Chu Lai. Hoặc các khu điện tử tại các Bắc Ninh, Bắc Giang và khu công nghiệp Bắc Thăng Long, v.v... Báo cáo với các đồng chí đại biểu, trong cơ cấu về xuất khẩu và thương mại chúng ta đã tiếp tục thực hiện tốt chủ trương đa phương, đa dạng hóa thương mại quốc tế của chúng ta. Mặc dù chúng ta còn có một sự phụ thuộc tương đối vào tính tương hỗ lẫn nhau trong các nền kinh tế lớn và các khu vực nhập khẩu lớn như là đại biểu Quốc hội vừa nêu như của Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy nét tích cực nhất là chúng ta đã có sự đa dạng hóa tất cả các đối tác kinh tế của chúng ta. Như báo cáo đã trình bày, hiện nay chúng ta xuất khẩu đến hơn 200 quốc gia trên thế giới. Riêng nông sản, thủy sản của chúng ta là 180 quốc gia trên thế giới. Hai, tỷ trọng trong cơ cấu xuất khẩu của chúng ta như đã trình bày ở phần công nghiệp, đã có sự chuyển biến theo hướng tích cực. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao đã khẳng định vị thế của mình với đóng góp lớn, ngày càng lớn hơn cho cơ cấu xuất khẩu cũng như cho nguồn thu của ngân sách nhà nước. Ba, cơ cấu các mặt hàng của chúng ta. Từ năm 2011, chúng ta có khoảng 20 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Đến nay chúng ta đã đạt tới 29 mặt hàng xuất khẩu có hơn 1 tỷ USD. Có thể nói, ngoài các sản phẩm của công nghiệp, của các ngành kinh tế khác thì các nhóm sản phẩm lớn của ngành nông nghiệp của chúng ta về cơ bản đã đảm bảo được thị trường xuất khẩu, tạo điều kiện cho tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển sản xuất, tăng năng lực của sản xuất nông nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của đời sống nhân dân mà hơn 70% lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn để đảm bảo được yêu cầu này. Đồng thời, một mặt khác nữa là chất lượng và năng lực của chúng ta trong hệ thống sản xuất, kể cả nông nghiệp và các ngành công nghiệp của chúng ta đã được tái cơ cấu lại và từng bước đáp ứng được những yêu cầu ngày càng cao trong thị trường thế giới. Hiện nay, có thể nói thế giới không còn có những thị trường nào là thị trường dễ tính nữa cả. Tất cả các thị trường họ đều rất quan tâm đến chất lượng của sản phẩm, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Còn nông sản, thủy sản họ đều quan tâm rất cao đến chất lượng an toàn thực phẩm. Vì vậy các hàng rào kỹ thuật là những yêu cầu gần như là đầu tiên để chúng ta tiếp cận được với thị trường thế giới. Vì vậy, đây là những nhiệm vụ lớn mà chúng ta sẽ phải tiếp tục trong thời gian tới trong tổng thể của tái cơ cấu nền kinh tế cũng như tái cơ cấu các ngành nông nghiệp. Thứ tư, trong lĩnh vực này chúng ta cũng đã thấy có hàng loạt sản phẩm đã từng bước tham gia vào thị trường thế giới theo hình thức là khẳng định vị thế của mình trong các chuỗi. Có một số những cái chuỗi mà chúng ta có vai trò rất quan trọng và định hình được trong cơ cấu sản phẩm ở thị trường thế giới như các mặt hàng nông sản, thủy sản như chúng tôi đã nói kể cả gạo, cao su hay thủy sản v.v... Tuy nhiên, có những mặt hàng khác trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt chế biến, chế tạo thì chúng ta cũng đã khẳng định vị thế của mình như dệt may, da giày, tuy nhiên giá trị gia tăng còn thấp, còn phụ thuộc vào trình độ công nghệ, năng suất lao động cũng như một số yếu tố tổng hợp khác của chúng ta. Đây là những nhiệm vụ lớn của cơ cấu nền kinh tế của chúng ta. Trong thời gian tới thì Chính phủ cũng đã tiếp tục có những chỉ đạo cho thực hiện, đẩy nhanh tốc độ của tái cơ cấu nền kinh tế theo yêu cầu và đặc biệt trong bối cảnh mà khi, theo các đồng chí nói là có những cuộc chiến tranh thương mại đang rất phức tạp. Tôi rất tán đồng với các ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã nêu, trong đó có đại biểu Hà Sỹ Đồng, có thể nói là phân tích tương đối sâu về vấn đề này. Chiến tranh thương mại Mỹ-Trung nó không chỉ là câu chuyện của tranh chấp thương mại nữa mà còn là những cuộc tranh chấp lớn về những vị trí trong bản đồ chính trị thế giới và câu chuyện của địa chính trị, những vấn đề lớn của chính trị đối ngoại. Vì vậy, có rất nhiều hệ lụy nhưng Chính phủ rất quan tâm đến vấn đề này. Các bộ, ngành có liên quan cũng đã có nghiên cứu và có sự phối hợp thường xuyên để báo cáo đầy đủ, kịp thời cho Chính phủ. Trong điều hành thường xuyên cũng như các chiến lược sắp tới thì đều đã có những khuyến nghị và có những chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để chúng ta triển khai trong thời gian tới, khai thác tốt những cơ hội và hạn chế những nguy cơ, những tác động tiêu cực và hệ lụy của nó ảnh hưởng tới quan hệ đối ngoại cũng như thương mại quốc tế những vấn đề khác nhạy cảm hơn. Tuy nhiên, không có nhiều thời gian nên chúng tôi chưa có điều kiện để báo cáo đầy đủ, xin phép có dịp để báo cáo lại với Thường vụ Quốc hội các nội dung liên quan đến những vấn đề mà đại biểu quan tâm. Còn liên quan đến 12 dự án xử lý kém hiệu quả, chúng tôi cũng đã có báo cáo, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ để báo cáo với Quốc hội cũng đã trình bày đầy đủ, tôi cũng chỉ xin nhấn mạnh có mấy nét như sau: Thứ nhất, chúng ta đã triển khai tích cực, đồng bộ, toàn diện đề án mà Chính phủ đã phê duyệt để khắc phục những tồn tại của 12 dự án kém hiệu quả theo một lộ trình là trong năm 2018 và năm 2019 sẽ xử lý một cách tương đối toàn diện và triệt để những vấn đề tồn tại để chấm dứt kết thúc vào năm 2020. Về những nội dung cụ thể liên quan đến các nhiệm vụ và những mục tiêu yêu cầu đặt ra thì cũng đã nêu rất rõ trong báo cáo lần lượt được gửi từ đầu nhiệm kỳ và sau đó là trong báo cáo mới nhất để báo cáo với các đại biểu Quốc hội. Ở đây, chúng tôi phân định ra có 3, 4 nguyên tắc lớn mà chúng ta phải đảm bảo. Các dự án này phải được thực hiện trong nỗ lực giải quyết tồn tại nhưng phải trong khuôn khổ của luật pháp; Phải đảm bảo đúng nguyên tắc thị trường, không có chuyện tiếp tục trợ cấp hoặc cấp thêm vốn từ ngân sách nhà nước; Phải đảm bảo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các chủ đầu tư, các doanh nghiệp; Phải phù hợp với nội dung các cam kết hội nhập quốc tế của chúng ta. Vì vậy, thời gian từ đầu nhiệm kỳ đến nay những nội dung lớn đã được Chính phủ chỉ đạo và Bộ Công Thương làm đầu mối đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành từ Bộ Chính trị, Ngân hàng nhà nước, Bộ Khoa học, Công nghệ, Bộ Tư pháp. Đến nay tôi xin báo cáo các đồng chí về tiến độ cơ bản đảm bảo và đạt một số kết quả tương đối tích cực. Thứ nhất, đối với 6 dự án mà lúc trước là các nhà máy phải dừng kinh doanh vì không có hiệu quả, nợ, đến nay trong số đó đã có 2 dự án và nhà máy bước đầu có hiệu quả tích cực nghĩa là không còn lỗ và đã có lãi. Đồng thời theo 5 tiêu chí mà Chính phủ phân công cho Bộ Xây dựng xem xét đưa nếu đảm bảo được yếu tố bền vững trong phát triển và khắc phục tồn tại thì có thể xem xét đưa ra khỏi danh sách thì 2 dự án nhà máy này đã đạt yêu cầu đó và đang báo cáo Chính phủ để có biện pháp đưa ra khỏi dự án. Đưa ra khỏi danh sách này không phải để lấy thành tích mà tạo điều kiện cho dự án này thật sự hòa nhập với đời sống cộng đồng kinh tế và có điều kiện khắc phục tồn tại một cách bền vững nhưng phải đảm bảo 5 yếu tố đó. Ví dụ không còn nợ quá hạn hay nợ của các tổ chức tín dụng. Thứ hai, phải có phương án thương mại và tài chính, đảm bảo hiệu quả được các tổ chức tín dụng chấp nhận trong hoạt động kinh doanh. Thứ ba, không nợ các khoản nghĩa vụ về đầu tư ngân sách hay nợ ngân sách nhà nước v.v... dự án DP của Hải Phòng cũng như dự án thép Việt Trung cơ bản đạt yêu cầu đó. 4 dự án còn lại từng bước khôi phục hoạt động và đang có lãi, giảm lỗ. Các đề án còn lại chúng tôi sẽ thực hiện thời gian tới. 3 dự án tiếp theo liên quan đến sinh học như đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã nói, trong đó có dự án của Bình Phước là dự án đã khôi phục tất cả các trạng thái hoạt động thương mại và đang đợi cơ hội tham gia vào thị trường. Còn dự án Bình Sơn đang bắt đầu tham gia sản xuất và cung ứng cho xã hội các sản phẩm của mình và được chấp nhận. Dự án sinh học của Phú Thọ là nội dung phức tạp như gang thép Thái Nguyên hay giấy Phương Nam v.v... Có những vấn đề liên quan công nghệ, thậm chí là vi phạm pháp luật ở nhiều khía cạnh, mức độ thì đã có sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng như các kết luận của Thanh tra Chính phủ thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và báo cáo đầy đủ. Những nội dung này là chúng ta làm đồng bộ, toàn diện kể cả xem xét trách nhiệm về mặt pháp luật, thậm chí là trách nhiệm hình sự của các cá nhân và tổ chức có liên quan. Bởi vì, mục tiêu của chúng ta là giải quyết một cách đồng bộ và đảm bảo công bằng trước pháp luật. Đồng thời, không có những nguy cơ xảy ra trong tương lai. Liên quan đến 12 dự án, chúng tôi xin báo cáo ngắn gọn như vậy, đề nghị các đại biểu có thể tham luận, tham khảo thêm trong báo cáo mà chúng tôi đã trình bày với Quốc hội. Nếu có vấn đề cụ thể cần quan tâm hơn thì chúng tôi xin trực tiếp giải trình và báo cáo với các đại biểu có quan tâm. Xin cảm ơn Bộ trưởng. Nguồn MOIT.
 
TIN KHÁC
> Việt Nam và Hàn Quốc ký Bản ghi nhớ về Chương trình hành động thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 100 tỷ USD vào năm 2020 theo hướng cân bằng
> Những nội dung Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trả lời tại Quốc hội sáng 27/10
> Bộ Công Thương lần đầu tiên tổ chức Hội nghị gạo thế giới lần thứ 10 và Hội nghị gạo quốc tế Việt Nam năm 2018
> Đi tìm lời giải cho việc xử lý tro xỉ của các nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam
> Ngày hội tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2018 tại TP. Hồ Chí Minh
> Cơ hội doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo
> Cần tiếp tục những nỗ lực cải cách
> Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2017
> Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh hội kiến với Ngài Aquilino “Koko” Pimentel III, Chủ tịch Thượng viện Phi-líp-pin
> Cán bộ công chức Bộ Công Thương phát huy tinh thần "Đoàn kết, kỷ cương, tận tụy, hiệu quả"
> Bộ Công Thương ban hành quy chế tiếp công dân
> Công đoàn Công Thương Việt Nam phổ biến quy định mới về tài chính công đoàn
> Quy định mới về Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Công Thương
> 6 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương năm 2017
> Thủ tướng: Bộ Công Thương 'vấp nhưng chưa ngã'
> Bộ Công Thương tích hợp các dịch vụ tại cửa duy nhất
> Nhiều hoạt động điều tiết điện lực trong năm 2016
> Phiên đàm phán thứ 14 của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực
> Cải cách hành chính không chỉ nhằm vào thứ hạng mà phải đo bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp
> Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa tiếp Đoàn doanh nghiệp dệt may Mexico do Ngài Alfonso Juan Ayub, Chủ tịch Phòng Công nghiệp dệt quốc gia Mexico
> Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 7: Bộ Công Thương kiên định thực hiện nhiệm vụ với nỗ lực và quyết tâm cao nhất
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương trong tuần từ ngày 25/7 đến ngày 31/7/2016
> Ngành Công Thương sơ kết 6 tháng đầu năm 2016
> Hội nghị ngành Công Thương khu vực Miền Trung – Tây Nguyên
> Khai mạc triển lãm quốc tế lần thứ 13 về phương tiện giao thông và công nghiệp phụ trợ VietNam AutoExpo 2016
> Bộ Công Thương yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2016
> Văn bản điện tử: Bước đi quyết đoán của Bộ Công Thương
> Bộ trưởng Trần Tuấn Anh làm việc với Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) và đồng chủ trì Tọa đàm đối thoại chính sách kinh tế cấp cao Việt Nam - Nhật Bản
> Nội dung họp báo thường kỳ Bộ Công Thương tháng 4 năm 2016
> Tham tán Thương mại Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chúc mừng Bộ Công Thương nhân Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống
> Chiều ngày 06/5/2016, Bộ Công Thương tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải – người phát ngôn Bộ Công Thương.
> Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương 2016
> Hội nghị giao ban trực tuyến hoạt động ngành công nghiệp và thương mại tháng 4 năm 2016
> Ban hành Quy chế thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu D giáp lưng đối với mặt hàng xăng dầu gửi Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong
> Diễn đàn "Hiệp định TPP - Cơ hội và thách thức phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam"
> Hội thảo “Hiệp định TPP - Cơ hội và Thách thức phát triển công nghiệp Việt Nam”
> "Ngành Công Thương đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước"
> Quy định kiểm tra về chất lượng sản phẩm trong sản xuất thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
> Kinh tế thế giới có thể tăng trưởng 3,6% trong năm nay
> Tăng trưởng kinh tế toàn cầu là chủ đề chính của Hội nghị G7
> Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thủ thục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4 năm 2015
> Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
> Trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân kinh doanh trong Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Một số lưu ý cho NTD và DN
> Ban hành quy chế quản lý và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia
> Quy định về Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
> Quy định mới về nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2015
> Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu năm 2015 đối với một số nhóm mặt hàng có xuất xứ từ CHDCND Lào
> Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3 năm 2015
> Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2014-2015
> Ban hành Biểu giá chi phí tránh được năm 2015
> Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang thiết bị, phụ trợ và phương tiện sử dụng trong pha chế, tồn trữ và vận chuyển etanol nhiên liệu, xăng sinh học E10
> Quy hoạch ngành công nghiệp gắn với tăng trưởng bền vững
> Bộ Công Thương công bố Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 26/05 đến 1/06/2014
> Chính phủ quy định cơ chế giám sát việc chấp hành pháp luật của doanh nghiệp Nhà nước
> Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 21/04 đến 27/04/2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 7/4 đến 13/4/2014
> Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2014.
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 24/3 đến 30/3/2014
> Thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và Tây Ban Nha
> Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tiếp và làm việc với Cơ quan hỗ trợ nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 3/3 đến 9/3/2014
> Thứ trưởng Lê Dương Quang làm việc với Liên đoàn giới chủ Công nghiệp I-ta-li-a
> Văn phòng Bộ Công Thương vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ
> Viện trưởng Dương Đình Giám chúc tết cán bộ, công nhân viên chức Viện nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công nghiệp xuân Giáp Ngọ 2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 13/01 đến 19/01/2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 30/12/2013 đến 5/1/2014
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 23/12 đến 27/12/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ 16/12 đến 22/12/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 2/12 đến ngày 6/12/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 18/11 đến ngày 22/11/2013
> Tổng hợp hoạt động nổi bật ngành Công Thương tuần từ ngày 11/11 đến ngày 15/11/2013
> Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và thời hạn của Giấy phép hoạt động điện lực
> Bộ Công Thương ban hành mẫu ấn sử dụng trong hoạt động kiểm tra quản lý thị trường
> Văn bản mới * Triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020
> Văn bản mới * Chính sách hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu
> Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa chất
> Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác quặng titan
> Đẩy mạnh 3 Chương trình quốc gia về KHCN
> Văn bản mới
> Văn bản mới
> Văn bản mới
> Văn bản mới
> Woolmark phát triển dự án len lông cừu ở Việt Nam
> Nhà đầu tư Nhật lo đủ 5 tỷ USD cho lọc dầu Nghi Sơn
> Khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất đất hiếm
> Việt Nam có cơ hội tăng lượng gạo xuất khẩu
> Đẩy mạnh việc sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước
> Văn bản mới
> Đà Nẵng xây dựng Khu công nghệ thông tin
> Hà Nội sẽ xóa bỏ hàng loạt cửa hàng xăng dầu
> 14 hợp đồng trị giá 19078 tỷ VND và 35 triệu USD vào Tây Bắc
> PVN sẽ ưu tiên nguồn khí cho phát điện mùa khô
> EVN đưa vào vận hành nhiều công trình nguồn và lưới điện
> Văn bản mới
> Cơ hội việc làm cho lao động tại Khu kinh tế Vũng Áng
> Hà Nội: Đóng điện 2 công trình thuộc đường dây 220 kV
> Xây dựng nhà máy điện phân nhôm Nhân Cơ
> Thu hút FDI trong 2 tháng đầu năm
> Ba tập đoàn kinh tế lớn hợp tác chiến lược
> Văn bản mới
> Năm 2013: DNNN đầu tư trên 500.000 tỷ đồng cho phát triển
> Miền Bắc đang hấp dẫn FDI
> Xuất khẩu tăng 14,4% trong nửa đầu tháng 1/2013
> Vinachem triển khai nhiều dự án trọng điểm năm 2013
> Cuba cho phép nhập khẩu đồ điện gia dụng
> Tương quan giữa ngành dầu khí Mỹ và Canada trong hợp tác năng lượng
> Văn bản mới
> Thêm 5 điểm xuất hàng tạm nhập tái xuất tại Quảng Ninh
> 90% vốn FDI vào công nghiệp chế biến, chế tạo
> Tiếp nhận thêm lưới điện hạ áp nông thôn gần 600 xã
> Khai thác dòng dầu đầu tiên từ mỏ Hải Sư Trắng
> 8.500 tỷ đồng cho Chương trình khuyến công quốc gia
> Văn bản mới
> Việt Tiến sẽ đầu tư 100 tỷ đồng vào cụm công nghiệp Tân Thành Tiến
> Cụm công nghiệp cho doanh nghiệp Nhật
> TP.HCM: 9.300 doanh nghiệp thành lập mới
> Công ty Nam Triệu bàn giao tàu 56.200 tấn
> 11.000 tỷ đồng được EVN rót vào Thuỷ điện Lai Châu
> Sẽ cử kiểm soát viên vào Tập đoàn Dầu khí
> Văn bản mới
> Phát hiện mỏ dầu khí lớn ở Bà Rịa-Vũng Tàu
> Hà Nội xây dựng chợ an toàn vệ sinh thực phẩm
> Thiếu nhiên liệu, nhà máy điện khí chuyển sang chạy dầu
> 5.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho doanh nghiệp nhỏ
> 400 tỷ đồng đầu tư Vườn ươm công nghệ ở Cần Thơ
> Văn bản mới
> Việt Nam thu hút thêm 1100 dự án FDI
> Văn bản mới
> Đã có 47 dự án đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Lao Bảo
> EVN tăng vốn vay lên 2,58 tỷ USD cho các dự án điện
> Năm 2013: Lọc dầu Dung Quất phấn đấu đạt 6,5 triệu tấn
> Tháng 1/2013, TKV dự kiến tiêu thụ 4 triệu tấn than
> Văn bản mới
> Cà Mau hướng tới kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
> Khu công nghệ cao Hòa Lạc thu hút gần 1 tỷ USD
> Năm 2012 Việt Nam đầu tư ra nước ngoài khoảng 3,8 tỷ USD
> 54 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2012
> Năm 2013, bổ sung 16 nhà máy phát điện cạnh tranh
> Văn bản mới
> Đồng Nai: Thu hút mạnh đầu tư công nghệ cao Nhật Bản
> Cần Thơ đã đạt gần 1,3 tỷ USD xuất khẩu hàng hóa
> Tài trợ 3.300 tỷ đồng cho dự án đường dây 500kV
> Vietsovpetro khai thác 6,1 triệu tấn dầu năm 2012
> Văn bản mới
> TP Hồ Chí Minh tôn vinh 50 doanh nghiệp xanh
> Khánh thành Nhà máy thủy điện Sơn La
> Xây dựng, cải tạo 10.000km đường dây điện nông thôn
> Thanh niên ngành Công Thương hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
> Văn bản mới
> Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của Long An ước đạt hơn 220 triệu USD
> Ariston Thermo khởi công xây dựng nhà máy tại Bắc Ninh
> Xây dựng nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3
> Vinacomin đạt doanh thu 75.500 tỷ đồng trong 11 tháng
> Ngành Dầu khí cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2012
> Văn bản mới
> TPHCM: 1.000 tỷ đồng ưu đãi tiểu thương kinh doanh hàng Tết
> Có thể tiết kiệm 2 tỷ USD mỗi năm từ sử dụng năng lượng
> Đón dòng khí đầu tiên từ mỏ Lan Đỏ
> 6.200 tỷ đồng cho dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3
> Xây dựng nhà máy gang thép lớn nhất Đông Nam Á
> Văn bản mới
> Hơn 400 triệu USD xây thủy điện Trung Sơn trên sông Mã
> Hà Nội công nhận 33 sản phẩm công nghiệp chủ lực
> Xuất khẩu cả nước 11 tháng ước đạt hơn 104 tỷ USD
> Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đạt hơn 12 tỷ USD
> Văn bản mới
> Hàn Quốc dẫn đầu danh sách đầu tư vào Hà Nội
> Hà Nội hướng tới gần 1.000 đại siêu thị, siêu thị
> Áp dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán tiền điện
> Vinacomin vay 300 triệu USD cho dự án bô xít
> Khách hàng lớn sẽ mua điện trực tiếp từ các nhà máy
> Văn bản mới
> Nippon đầu tư 40 triệu USD xây nhà máy dầu bôi trơn tại Hải Phòng
> Doanh nghiệp dệt may bắt đầu ký đơn hàng quý I/2013
> WB: ký Hiệp định tín dụng cho dự án phân phối điện ở VN
> TKV dự kiến bán hơn 8 triệu tấn than trong 2 tháng cuối năm
> Hà Nội dự kiến xây mới hơn 300 cửa hàng xăng dầu
> Văn bản mới
> Xuất khẩu cà phê lần đầu vượt 3 tỷ USD
> Hà Nội công bố Quy hoạch lưới điện 19 quận, huyện
> Khánh thành cụm dự án khí - điện - đạm Cà Mau
> WB hỗ trợ Việt Nam 50 triệu USD quản lý ô nhiễm công nghiệp
> Hàn Quốc và Colombia ký kết Hiệp định thương mại tự do
> Văn bản mới
> 29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát điện cạnh tranh
> Khởi công xây dựng nhà máy thép 1 triệu tấn/năm
> Tổ máy 2 Thủy điện Đồng Nai 4 hòa thành công vào lưới điện quốc gia
> Xây dựng Nhà máy Bia Sài Gòn- Ninh Thuận
> Thu hút hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
> Nhà máy Lọc dầu Dung Quất xuất 4.300m³ ethanol
> Văn bản mới
> MFG.com mở đại lý tại Việt Nam
> Dung Quất cấp phép đầu tư thêm 4 dự án mới
> Ký hợp đồng EPC dự án Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải
> Hoàn thành đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
> 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam
> Hiệp định thương mại tự do FTA Hàn Quốc -Trung Quốc
> Xu hướng tăng cường sản xuất và sử dụng chất dẻo sinh học trên thế giới
> Văn bản mới
> Thụy Sỹ - thị trường lớn cho doanh nghiệp Việt
> Xuất khẩu sang Myanmar tăng 31,8%
> Nhập khẩu của cỏc doanh nghiệp FDI tăng mạnh
> Đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất gỗ nhân tạo lớn nhất Việt Nam
> Sắp khởi cụng xây dựng nhà máy sợi 5 vạn cọc
> Đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất gỗ nhân tạo lớn nhất Việt Nam
> Hạ thủy khối thượng tầng giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng
> Công ty CP Dệt 10/10, đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại
> Khánh thành nhà máy thủy điện Đak Mi 4
> Văn bản mới
> Đầu tư 120 triệu USD xây nhà máy dệt ở Nam Định
> Tiến tới cổ phần hóa Tổng công ty Giấy Việt Nam
> Khánh thành nhà máy thủy điện Đak Mi 4
> Văn bản mới
> Xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Campuchia tăng mạnh
> Xuất khẩu hàng hóa sang Myanmar tăng 16,8%
> Quảng Ninh trao giấy chứng nhận đầu tư dự án Nhà máy sợi
> Bà Rịa Vũng Tàu: luôn đi đầu trong công tác khuyến công
> Cao su xuất khẩu năm 2012 có thể đạt 930 ngàn tấn
> Vinatex phấn đấu đạt lợi nhuận 2.434 tỷ đồng vào 2015
> Tập đoàn Công nghiệp Cao su đón nhận Huân chương Sao Vàng
> Nhiều công trình điện trọng điểm được vận hành trong tháng 4
> Văn bản mới
> Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác phát triển và đầu tư
> Việt Nam liên tục xuất siêu sang thị trường Tây Ban Nha
> Bình Dương xuất siêu hơn 300 triệu USD trong quý I
> Khởi công xây Nhà máy phong điện Phương Mai 1
> Phát điện tổ máy số 1 - nhà máy Thủy điện Nho Quế 3
> Hà Nội thu hút 510 dự án vào các KCN
> Việt Nam có thể bán sản phẩm bauxite từ quý 2
> Văn bản mới
> Hà Nội: hợp tác phát triển khu công nghiệp Hanssip
> Vinamilk gia nhập vào đội ngũ các doanh nghiệp lớn của châu Á- Thái Bình Dương
> Quý 1/2012, Hà Nội hút gần 120 triệu USD vốn FDI
> Văn bản mới
> Giao lưu hợp tác phát triển kinh tế Việt Nam – Ma Cao (Trung Quốc)
> Phát triển vùng nguyên liệu sắn tại Nghệ An: cung vượt quá cầu
> Khai trương nhà máy xử lý gỗ LOSP đầu tiên tại VN
> Lasuco đưa nhà máy đường số 2 đi vào hoạt động
> Tái cấu trúc: Kinh nghiệm từ những tập đoàn hàng đầu
> Thành lập các Công ty mẹ -Tổng công ty Phát điện 1, Tổng công ty Phát điện 2, Tổng công ty Phát điện 3
> Quy định về giám sát thị trường phát điện cạnh tranh
> Đề án xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
> Xây dựng nhà máy sợi công suất gần 140 nghìn tấn/năm
> Sẽ cung ứng 300.000m3 ethanol
> Đến năm 2015, sẽ cổ phần hóa gần 900 tập đoàn, tổng công ty
> Vinataba nhận nhượng quyền nhãn hiệu thuốc lá Kent
> Văn bản mới
> Doanh nghiệp Ôxtrâylia tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam
> Nhật Bản lập liên doanh sản xuất thép ở Việt Nam
> Sử dụng hiệu quả năng lượng để phát triển công nghiệp bền vững
> Hợp tác phát triển công nghệ luyện kim nhôm
> Sản lượng giấy 2 tháng đầu năm 2012 tiếp tục giảm
> Ba nhà máy chế biến gạo lớn nhất ĐBSCL đi vào hoạt động
> Hà Nội định kỳ 6 tháng đối thoại với doanh nghiệp
> Văn bản mới
> Piaggio khai trương nhà máy sản xuất động cơ đầu tiên tại Việt Nam
> PVN phấn đấu tiết giảm 3.715 tỷ đồng
> Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ Vương quốc Campuchia
> Quy định về hoạt động khuyến công
> Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
> Công ty Vietsovpetro phát hiện vỉa dầu mới
> Bàn giao toàn bộ tài sản Nhà máy Đạm Cà Mau
> 58,032 tỷ kWh điện cho 6 tháng đầu năm
> Vốn FDI giải ngân 6 tháng đạt 5,4 tỷ USD
> Chân đế dầu khí Hải Thạch
> Hải Phòng: Sản xuất thử nghiệm ilmenit hoàn nguyên dùng cho sản xuất quy hàn điện
> Bộ Công Thương bổ sung Danh mục các mặt hàng trong nước đã sản xuất được
> Giảm quy mô dự án Khu kinh tế muối công nghiệp Quán Thẻ
> Báo cáo Thủ tướng tình hình sản xuất, tiêu thụ thuốc lá ngoại
> 29 nhà máy điện trực tiếp tham gia thị trường phát triển cạnh tranh
> Văn bản mới
> Khởi công xây dựng nhà máy thép 1 triệu tấn/năm
> Tổ máy 2 Thủy điện Đồng Nai 4 hòa thành công vào lưới điện quốc gia
> Hợp tác gia công cơ khí giữa doanh nghiệp Việt-Nhật
> Xây dựng Nhà máy Bia Sàn Gòn - Ninh Thuận
> Gần 9.300 tỷ đồng để xây dựng đường dây 500kV
> Nhà máy Lọc dầu Dung Quất xuất 4.300m³ ethanol
> Bình Dương - Phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư có chọn lọc
> Thu hút hơn 6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
> Petrolimex tiết kiệm 137 tỷ đồng chi phí sản xuất
> Ngành giấy Việt Nam tiết kiệm năng lượng
> Đầu tư 95.569 tỷ đồng cho phát triển ngành giấy
> Mở cơ hội hợp tác và giao thương cho ngành giấy
THƯ ĐIỆN TỬ
LIÊN KẾT

QUẢNG CÁO
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách Công Thương
Địa chỉ: 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội