Ra mắt Website viện nghiên cứu con người

Ngày 20-9, Viện nghiên cứu con người, một trong 27 viện của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam kỷ niệm 7 năm thành lập và chính thức ra mắt website https://ihsvn.com

Viện nghiên cứu con người xây dựng chiến lược và chính sách phát triển con người và nguồn lực con người ở Việt Nam, đặc biệt phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Các nhà khoa học còn thực hiện và phối hợp với các cơ quan hữu quan thu thập, xử lý, phân tích các chỉ số phát triển con người-HDI, làm cơ sở cho các kiến nghị về những giải pháp nâng cao thứ bậc HDI của Việt Nam nói chung và của các địa phương nói riêng.

Viện nghiên cứu con người thiết lập chặt chẽ quan hệ hợp tác quốc tế với các tổ chức quốc tế như Hiệp hội Điều tra Giá trị thế giới, Viện Nghiên cứu Con người của Pháp, Quỹ phát triển quốc tế Canada, Đại học Glasgow,  Đại học Texas (Mỹ)… Viện nghiên cứu con người hiện là thành viên của Hiệp hội Điều tra Giá trị thế giới, cùng Hiệp hội này tiến hành điều tra giá trị thế giới 2001 và 2006. Viện cũng phối hợp với Đại học Glasgow thực hiện dự án điều tra thái độ của công chúng đối với toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Nói chuyện tại buổi lễ chính thức ra mắt website về khoa học nghiên cứu con người và nguồn nhân lực, Anh hùng lao động, giáo sư Vũ Khiêu, người luôn quan tâm đến lĩnh vực này, mong muốn: “Các nhà khoa học phải cố gắng đạt mục tiêu cao nhất trong công tác nghiên cứu và mang lại nhiều hiệu quả hơn trong yêu cầu của thực tiễn phát triển đất nước”.

Thực tế ở nước ta hiện nay, nhu cầu về một đội ngũ cán bộ có trình độ cao với những hiểu biết toàn diện về bản chất con người trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế, văn hoá và xã hội là rất lớn. Viện nghiên cứu con người là cơ sở đầu tiên ở nước ta triển khai chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Nhân học văn hóa. Đây là nơi cung cấp cho xã hội một đội ngũ chuyên gia trình độ cao, có kiến thức sâu và hiện đại trong các lĩnh vực nghiên cứu về các vấn đề con người, văn hóa và nguồn nhân lực.

 

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *